การจัดกิจกรรมส่งมอบเครื่องเติมอากาศผิวน้ำแบบโซลาร์เซลล์และโคมไฟส่องสว่างLED

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 น.ส.อิศริยา แสงเจริญ ผอ.สนล. เป็นประธานในการจัดกิจกรรมส่งมอบเครื่องเติมอากาศผิวน้ำแบบโซลาร์เซลล์และโคมไฟส่องสว่างLED ร่วมกับบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่ชุมชนบึงบัวและวัดบึงบัว เพื่อร่วมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีและชุมชนปลอดภัย ณ วัดบึงบัว ลาดกระบัง