เรียนผู้ประกอบการ 🚌 “ทางเดียวกัน ไปด้วยกัน ประหยัดกว่า” สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังขอเชิญชวนผู้ประกอบการทุกท่านใช้ระบบ carpool ไปทางเดียวกันใช้รถร่วมกัน เพื่อลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ลดมลพิษในอากาศ🌳 แถมยังช่วยลดปัญหาการจราจร🚦อีกด้วย มาร่วมเดินทางไปด้วยกันนะ 🚘
สัมมนานวัตกรรมเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการ (SHEE DAY) สำนักงาน​นิคม​อุตสาหกรรม​ลาดกระบัง ​​(สนล.) วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา​ 09.00 น. นางสาวอิศริยา แสงเจริญ ผอ.สนล. เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนานวัตกรรมเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการ (SHEE DAY) และบรรยายเกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งแนวทางการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
การเปิดการแข่งขันฟุตซอลเชื่อมสัมพันธ์ นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ประจำปี 2566 สำนักงาน​นิคม​อุตสาหกรรม​ลาดกระบัง​​(สนล.) วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา​ 09.15 น.​ นายประทีป เอ่งฉ้วน รผก.ปก.1 ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดการแข่งขันฟุตซอลเชื่อมสัมพันธ์ นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ประจำปี 2566 เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิคมฯ
โครงการ CSR ลงพื้นที่เยี่ยมชุมชน (เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ประจำปี 2566) สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง (สนล.) วันที่ 10, 13 และ 16 กุมภาพันธ์ 2566 นำโดย นางสาวอิศริยา แสงเจริญ ผอ.สนล. ร่วมกับพันธมิตร
พิธีเปิดป้ายห้องประชุมวีริศ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง (สนล.) วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.19 น. ท่านรศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดป้ายห้องประชุมวีริศ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
วันรำลึกบรรพชนมอญ​ ครั้งที่ 76 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง (สนล.) วันที่ 28 มกราคม 2566 นางสาวอิศริยา แสงเจริญ ผอ.สนล. พร้อมทีมงาน​ สนล.​ และผู้แทนจากบริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด​ เข้าร่วมและมอบเงินสนับสนุนการจัดงาน​
คณบดีคณะวิทยาศาตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) มาให้ความรู้ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. นางสาวอิศริยา แสงเจริญ ผอ.สนล. เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตรกลยุทย์การจัดการวันหยุด วันลา ให้ลดลง ได้ผลงานตามเป้าหมายทั้งนี้สนล.ได้เรียนเชิญคณบดีคณะวิทยาศาตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มอบของรางวัลและสิ่งของ สำหรับ “โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566” สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง (สนล.) วันที่ 11-13 มกราคม 2566 นางสาวอิศริยา แสงเจริญ ผอ.สนล. พร้อมทีมงาน สนล. ร่วมส่งมอบของรางวัลและสิ่งของ สำหรับ “โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง (สนล.) วันที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 9.30 น. นางสาวอิศริยา แสงเจริญ ผอ.สนล. เป็นประธานในการจัด “โครงการวันเด็กแห่งชาติและสีสันสิ่งแวดล้อมทางการศึกษา ประจำปี 2566” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สร้างการรับรู้และความเข้าใจในการดำเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชน
วันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวอิศริยา แสงเจริญ ผอ.สนล. เป็นประธานในการจัดพิธีสวดมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมีคณะสงฆ์ 9 รูป