ประชุมคณะทำงานร่วมเพื่อการบริหารจัดการการสูบน้ำคลองลำปลาทิว

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
6 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวกังสดาล พงษ์สวัสดิ์ ผอ.สนล. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานร่วมเพื่อการบริหารจัดการการสูบน้ำคลองลำปลาทิว ร่วมกับเครือข่ายสายน้ำ หน่วยงานพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานนิคมฯลาดกระบัง