โครงการ “กิจกรรมสงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2565”

7 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวกังสดาล พงษ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เป็นประธานเปิดโครงการ “กิจกรรมสงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2565” ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร GUSCO GEM โรงไฟฟ้า PPTC และผู้ประกอบการ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร สนล. โดยมีผู้นำชุมชนและผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรม 130 คน

ทั้งนี้ สนล.ได้รับการสนับสนุนการตรวจ ATK จาก บจก. PPN Healthcare และ บจก. พีจี คอนชัลท์ ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน