โครงการ CSR ลงพื้นที่เยี่ยมชุมชน (เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ประจำปี 2566)

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง (สนล.)

วันที่ 10, 13 และ 16 กุมภาพันธ์ 2566 นำโดย นางสาวอิศริยา แสงเจริญ ผอ.สนล. ร่วมกับพันธมิตร ผู้ประกอบการในนิคมฯ ลาดกระบัง และศูนย์สาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ จัดโครงการ CSR ลงพื้นที่เยี่ยมชุมชน (เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ประจำปี 2566) เพื่อเยี่ยมเยือนให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและของใช้จำเป็น ให้กับผู้ป่วยยากไร้ที่เป็นผู้พิการ/ติดเตียง/สูงอายุ จำนวนรวม 44 ราย ในพื้นที่ 7 ชุมชนรอบนิคมฯ ลาดกระบัง