โครงการ CSR ลงพื้นที่เยี่ยมชุมชน

 

วันที่ 8 มิ.ย. 64 นิคมฯลาดกระบัง ผอ.สนล. บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด, บริษัท เจม เอ็นไวรันเมนทัล เเมเนจเม้นท์ จำกัด, บริษัท พีพีทีซี จำกัด มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและของใช้จำเป็น ผ่านศูนย์สาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ สาขาทับยาว สาขาบึงบัว สาขาลำปลาทิว และผู้นำชุมชนทั้ง7ชุมชน นำไปแจกจ่ายให้กับผู้ป่วยยากไร้ที่เป็นผู้พิการและผู้สูงอายุใน “โครงการ CSR ลงพื้นที่เยี่ยมชุมชน” ต่อไป