“ทางเดียวกัน ไปด้วยกัน ประหยัดกว่า”

เรียนผู้ประกอบการ 🚌 “ทางเดียวกัน ไปด้วยกัน ประหยัดกว่า” สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังขอเชิญชวนผู้ประกอบการทุกท่านใช้ระบบ carpool ไปทางเดียวกันใช้รถร่วมกัน เพื่อลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ลดมลพิษในอากาศ🌳 แถมยังช่วยลดปัญหาการจราจร🚦อีกด้วย มาร่วมเดินทางไปด้วยกันนะ 🚘

“ทางเดียวกัน ไปด้วยกัน ประหยัดกว่า”2023-07-13T07:31:20+00:00

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมการรับรองมาตรฐานด้านความยั่งยืนในด้านการจัดการน้ำ ของเสีย และพลังงาน

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมการรับรองมาตรฐานด้านความยั่งยืนในด้านการจัดการน้ำ ของเสีย และพลังงาน2022-05-11T15:32:42+00:00

แผนป้องกันและบรรเทาภัย นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

แผนป้องกันและบรรเทาภัย นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง    แผนป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ  

แผนป้องกันและบรรเทาภัย นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง2022-01-27T11:34:52+00:00

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมการรับรองมาตรฐานด้านความยั่งยืนในด้านการจัดการน้ำ ของเสีย และพลังงาน

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และทางบริษัทฯ ได้เข้าร่วมการรับรองมาตรฐานด้านความยั่งยืนในด้านการจัดการน้ำ ของเสีย และพลังงาน เพื่อขอรับการประเมินการรับรองมาตรฐาน AWS 2.0 Guidance (Alliance Water Stewardship)  

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมการรับรองมาตรฐานด้านความยั่งยืนในด้านการจัดการน้ำ ของเสีย และพลังงาน2022-04-20T13:17:50+00:00

โครงการสาธิตนำร่องเพื่อการวิจัยการก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำฝนด้วยโครงสร้างพลาสติกเพื่อป้องกันน้ำท่วม

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายธีรวุฒิ เจริญสุข ผู้ช่วยผู้ว่าการสายงานปฏิบัติการ 1 พร้อมด้วยผู้บริหาร กนอ. ลงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง รับฟังความคืบหน้าโครงการสาธิตนำร่องเพื่อการวิจัยการก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำฝนด้วยโครงสร้างพลาสติกเพื่อป้องกันน้ำท่วม ซึ่งเป็นโครงการต้นแบบสำหรับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่นิคมฯ โดยนางสาวกังสดาล พงษ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ให้การต้อนรับ มีผู้แทนจากองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA)

โครงการสาธิตนำร่องเพื่อการวิจัยการก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำฝนด้วยโครงสร้างพลาสติกเพื่อป้องกันน้ำท่วม2021-11-05T14:45:24+00:00

พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณและธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563 และมอบใบประกาศเกียรติคุณโรงงานสนับสนุนข้อมูลการดำเนินงานพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประจำปี 2564

วันที่ 29 กันยายน 2564 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณและธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563 และมอบใบประกาศเกียรติคุณโรงงานสนับสนุนข้อมูลการดำเนินงานพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประจำปี 2564 ให้กับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง โดยมีนางสาวฐานันดร์ พิทักษ์วงศ์ รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณฯ และจัดการสัมมนาโครงการส่งเสริมการกำกับดูแลโรงงานเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยมีนางสาวกังสดาล พงษ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  

พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณและธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563 และมอบใบประกาศเกียรติคุณโรงงานสนับสนุนข้อมูลการดำเนินงานพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประจำปี 25642021-09-29T16:35:40+00:00

กิจกรรมอนุรักษ์แหล่งน้ำเพื่อชุมชนบริเวณคลองบึงบัวและคลองลำตาเสือ

วันที่ 28 ก.ย. 2564 นายณัฐวัฒก์ ฤทธิ์เรืองนาม ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมอนุรักษ์แหล่งน้ำเพื่อชุมชนบริเวณคลองบึงบัวและคลองลำตาเสือ ภายใต้โครงการเฝ้าระวังคลองสาธารณะรอบนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ประจำปี 2564 ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส, บริษัท เจม เอนไวรันเมนทอล แมเนจเม้น, ผู้ประกอบการในนิคมฯ และชุมชนโดยรอบนิคมฯ

กิจกรรมอนุรักษ์แหล่งน้ำเพื่อชุมชนบริเวณคลองบึงบัวและคลองลำตาเสือ2021-09-29T13:43:01+00:00
Go to Top