วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง (สนล.) จัดการประชุมการเตรียมการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินระดับ 2 ประจำปี 2561 ร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร สนล.