วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น. สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง (สนล.) ร่วมกับ บริษัท Gusco , อนามัยศูนย์ลำปลาทิว ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง และให้ความรู้ด้านโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง เพื่อส่งเสริมสุขภาพในชุมชนโดยรอบนิคมฯ ได้แก่ชุมชนทิพพาวาส, ชุมชนทิวไผ่พัฒนา และชุมชนมิตรสัมพันธ์ ตามแผนงาน CSR โครงการ สนล.ห่วงใยใส่ใจอนามัยชุมชน