วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00-16.00 น.

ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง (สนล.) เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม “การบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมสำหรับผู้ประกอบการ” โดยมีที่ปรึกษาจาก บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุม สนล.