21 มิถุนายน 2561 เวลา 9.30 น. คุณกังสดาล พงษ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมฯลาดกระบัง

เป็นประธานเปิดการประชุมฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ประจำการ 2561 จำนวน 3 แผนงาน (กรณีเกิดโรคระบาด / กรณีชุมนุมประท้วงและจลาจล / BCP) ร่วมกับผู้ประกอบการ ชุมชน ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมชั้น5 สำนักงานนิคมฯ ลาดกระบัง