บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมการรับรองมาตรฐานด้านความยั่งยืนในด้านการจัดการน้ำ ของเสีย และพลังงาน

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมการรับรองมาตรฐานด้านความยั่งยืนในด้านการจัดการน้ำ ของเสีย และพลังงาน2022-05-11T15:32:42+00:00

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมการรับรองมาตรฐานด้านความยั่งยืนในด้านการจัดการน้ำ ของเสีย และพลังงาน

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และทางบริษัทฯ ได้เข้าร่วมการรับรองมาตรฐานด้านความยั่งยืนในด้านการจัดการน้ำ ของเสีย และพลังงาน เพื่อขอรับการประเมินการรับรองมาตรฐาน AWS 2.0 Guidance (Alliance Water Stewardship)  

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมการรับรองมาตรฐานด้านความยั่งยืนในด้านการจัดการน้ำ ของเสีย และพลังงาน2022-04-20T13:17:50+00:00
Go to Top