โครงการจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ วัดบึงบัว

โครงการจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ วัดบึงบัว วันที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ได้มอบหมายพนักงานสนล. บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (GUSCO) และบริษัท เจม เอ็นไวรอลเมนทอล เเมเนจเม้นท์

โครงการจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ วัดบึงบัว2022-04-20T12:40:02+00:00

โครงการ “CSR ลงพื้นที่เยี่ยมชุมชน (เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง) ประจำปี 2565”

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง (สนล.) จัดโครงการ “CSR ลงพื้นที่เยี่ยมชุมชน (เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง) ประจำปี 2565” โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคมและชุมชน โดยรอบพื้นที่ สนล. ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขในการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการเป็นผู้นำการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมครบวงจร ระดับภูมิภาคด้วยนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน โดยมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ด้วยการสร้างสมดุลด้านเศรษฐกิจ (Economy) สังคม (Social) และสิ่งแวดล้อม (Environment)

โครงการ “CSR ลงพื้นที่เยี่ยมชุมชน (เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง) ประจำปี 2565”2022-04-20T12:40:39+00:00
Go to Top