นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังขอประชาสัมพันธ์ เรื่องการซ่อมแซมคันเขื่อนดินป้องกันน้ำท่วมฯ ระยะทางประมาณ 2 กม. ตามผังที่แนบนี้ ระหว่างเดือน กรกฎาคม – พฤศจิกายน 2564 ขอความร่วมมืองดสัญจรในบริเวณดังกล่าว ทั้งนี้นิคมฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวก