การตรวจประเมินโรงงาน ตามโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (ธงขาวดาวเขียว) ประจำปี 2565 วันที่ 20 ก.ค. 2565 โดยมีคณะกรรมการจากผู้แทนชุมชนโดยรอบนิคมฯ เข้าร่วมตรวจเยี่ยมโรงงาน จำนวน 3 โรงงาน ได้แก่ บริษัท ดาน่า สไปเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ยันม่าร์ เอส.พี. จำกัด และ บริษัท พีพีทีซี จำกัด

วันที่ 19 ก.ค. 2565 สนล. จัดการตรวจประเมินโรงงาน ตามโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (ธงขาวดาวเขียว) ประจำปี 2565 โดยมีคณะกรรมการจาก ฝสอ. กนอ. และผู้แทนชุมชนโดยรอบนิคมฯ เข้าร่วมตรวจเยี่ยมโรงงาน บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด และบริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด