การต้อนรับ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

วันที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 11.00 น. นำโดย นายประทีป เอ่งฉ้วน รผก.ปก.1 และ นางสาวกังสดาล พงษ์สวัสดิ์ ผอ.สนล. ให้การต้อนรับ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง และคณะ ในการประชุมหารือเกี่ยวกับมาตรการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ณ ห้องประชุม สนล.