การประชุมคณะกรรมการความร่วมมือในการมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง สู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Committee)

วันที่ 21 ธันวาคม​ 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวกังสดาล พงษ์​สวัสดิ์​ ผอ.สนล. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือในการมีส่วนร่วม
เพื่อยกระดับนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง สู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Committee)
ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมชั้น 5 สนล. โดยมีผู้ประกอบการ หน่วยงานราชการ สถานศึกษา​ และผู้นำชุมชน เข้าร่วมประชุม