วันที่ 16 ก.ย. 2564 นายณัฐวัฒก์ ฤทธิ์เรืองนาม วิศวกร 8 ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ให้เป็นประธานเปิดการประชุมตรวจประเมินโรงงานตามโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (ธงขาวดาวเขียว) ประจำปี 2564 ของบริษัท ดาน่า สไปเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ยันม่าร์ เอส.พี. จำกัด และบริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ภายนอก (ประธานชุมชน) เข้าร่วม ณ ห้องประชุม สนล. และคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ภายใน (ฝชส. และ ฝสว.) เข้าร่วมผ่าน MS Team