การประชุมฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ ประจำปี 2565 ร่วมกับหน่วยภายนอก

9 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมอบหมายให้คุณบุพชาติ พุทธิสาร นักบริหารนิคมอุตสาหกรรม 8 ทำการแทนผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เป็นประธาน เปิดการประชุมฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ ประจำปี 2565 แบบฝึกซ้อมบนโต๊ะ (TTX) ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานนิคมฯลาดกระบัง