สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง (สนล.)

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00 น. นางสาวอิศริยา แสงเจริญ ผอ.สนล. และพนักงาน​ สนล.​ เข้าร่วมกิจกรรมทำความดี ซีพีแรม จิตสาธารณะ ประจำ​ปี​ 2565 จัดโดย​บริษัท​ ซีพีแรม​ จำกัด​ เพื่อพัฒนาทำนุบำรุงศาสนสถาน ณ วัดสุทธาโภชน์ เขตลาดกระบัง​กรุงเทพ​ฯ