กิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565”

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวอิศริยา แสงเจริญ ผอ.สนล. พร้อมด้วยพนักงาน สนล. จัดกิจกรรมเนื่องใน “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565” (ตรงกับวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่มีพระปณิธานอย่างแรงกล้าที่จะฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติ) โดยร่วมกันทำกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ใส่ปุ๋ย พรวนดิน รดน้ำต้นไม้ ณ บริเวณสวนหย่อมพื้นที่สีเขียว สนล.