คณบดีคณะวิทยาศาตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) มาให้ความรู้ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือวิทยาศาสตร์

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น.
นางสาวอิศริยา แสงเจริญ ผอ.สนล. เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตรกลยุทย์การจัดการวันหยุด วันลา ให้ลดลง ได้ผลงานตามเป้าหมายทั้งนี้สนล.ได้เรียนเชิญคณบดีคณะวิทยาศาตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) มาให้ความรู้ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือวิทยาศาสตร์แก่ผู้ประกอบการ ผู้เข้าร่วมจำนวนประมาณ 100 คน