นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
28 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. สนล. จัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2565 โดยเชิญหน่วยงานพันธมิตร ผู้ประกอบการ และผู้แทนชุมชนโดยรอบนิคมฯ เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานนิคมฯ และวัน พฤหัสบดี ที่ 6 ม.ค. 65 จัดพิธีไหว้ศาล ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง