เรียนผู้ประกอบการ 🚌 “ทางเดียวกัน ไปด้วยกัน ประหยัดกว่า” สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังขอเชิญชวนผู้ประกอบการทุกท่านใช้ระบบ carpool ไปทางเดียวกันใช้รถร่วมกัน เพื่อลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ลดมลพิษในอากาศ🌳 แถมยังช่วยลดปัญหาการจราจร🚦อีกด้วย มาร่วมเดินทางไปด้วยกันนะ 🚘
สัมมนานวัตกรรมเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการ (SHEE DAY) สำนักงาน​นิคม​อุตสาหกรรม​ลาดกระบัง ​​(สนล.) วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา​ 09.00 น. นางสาวอิศริยา แสงเจริญ ผอ.สนล. เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนานวัตกรรมเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการ (SHEE DAY) และบรรยายเกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งแนวทางการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
การเปิดการแข่งขันฟุตซอลเชื่อมสัมพันธ์ นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ประจำปี 2566 สำนักงาน​นิคม​อุตสาหกรรม​ลาดกระบัง​​(สนล.) วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา​ 09.15 น.​ นายประทีป เอ่งฉ้วน รผก.ปก.1 ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดการแข่งขันฟุตซอลเชื่อมสัมพันธ์ นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ประจำปี 2566 เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิคมฯ
โครงการ CSR ลงพื้นที่เยี่ยมชุมชน (เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ประจำปี 2566) สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง (สนล.) วันที่ 10, 13 และ 16 กุมภาพันธ์ 2566 นำโดย นางสาวอิศริยา แสงเจริญ ผอ.สนล. ร่วมกับพันธมิตร
พิธีเปิดป้ายห้องประชุมวีริศ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง (สนล.) วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.19 น. ท่านรศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดป้ายห้องประชุมวีริศ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย