เรียนผู้ประกอบการ
🚌 “ทางเดียวกัน ไปด้วยกัน ประหยัดกว่า” สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังขอเชิญชวนผู้ประกอบการทุกท่านใช้ระบบ carpool ไปทางเดียวกันใช้รถร่วมกัน เพื่อลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ลดมลพิษในอากาศ🌳 แถมยังช่วยลดปัญหาการจราจร🚦อีกด้วย มาร่วมเดินทางไปด้วยกันนะ 🚘