วันที่ 12 กันยายน 2565 นางสาวกังสดาล พงษ์สวัสดิ์ ผอ.สนล. ร่วมกับบริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (GUSCO) ลงพื้นที่ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังที่ได้รับความเดือนร้อนจากน้ำท่วมขังและมอบทรายสำหรับการทำกระสอบทรายให้กับชุมชน