วันที่ 24 ส.ค. 64 เวลา 09.30 น. นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง มอบถุงมือทางการแพทย์ โดย บริษัท แอนเซลล์ (ปท) จำกัด ให้กับประธานชุมชนพัฒนาทิพพาวาส,ชุมชนทิวไผ่พัฒนา ชุมชนเลียบคลองมอญ และชุมชนวัดสุทธาโภชน์สุนทรอุปถัมภ์ เพื่อใช้ในการป้องกันการติดเชื้อในการลงพื้นที่ชุมชน