นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

10 ก.พ.64 สนล. ร่วมกับ GUSCOโรงไฟฟ้าพีพีทีซี และบริษัทพันธมิตร ได้ส่งมอบของขวัญวันเด็กให้กับโรงเรียนรอบนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง จำนวน 5 โรงเรียน ประกอบด้วย

1. โรงเรียนวัดบึงบัว

2.โรงเรียนประสานสามัคคี

3.โรงเรียนวัดทิพพาวาส

4.โรงเรียนลำพะอง

5.โรงเรียนวัดสุทธาโภชน์