บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และทางบริษัทฯ ได้เข้าร่วมการรับรองมาตรฐานด้านความยั่งยืนในด้านการจัดการน้ำ ของเสีย และพลังงาน เพื่อขอรับการประเมินการรับรองมาตรฐาน AWS 2.0 Guidance (Alliance Water Stewardship)