ประธานการประชุมคณะกรรมการไตรภาคีโรงไฟฟ้า PPTC นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ประจำปี 2565

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวกังสดาล พงษ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการไตรภาคีโรงไฟฟ้า PPTC บริษัท พีพีทีซี จำกัดนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง