ประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือและพิธีตักบาตรเทโวโรหณะรวมทั้งทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดบึงบัว

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง (สนล.)
วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2565 เวลา 06.30 – 13.00 น. นางสาวอิศริยา แสงเจริญ ผอ.สนล. และบริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด หน่วยงานลาดกระบัง (GUSCO) เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือ โดยมีพระสงฆ์จำนวนกว่า 120 รูป ณ วัดสุทธาโภชน์ เขตลาดกระบัง และร่วมพิธีตักบาตรเทโวโรหณะรวมทั้งทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดบึงบัว