วันที่ 7-8 มกราคม 2565 นางสาวกังสดาล พงษ์​สวัสดิ์​ ผอ.สนล. ร่วมกับ บริษัท GUSCO บริษัท GEM และผู้ประกอบการในนิคมฯ ลาดกระบัง มอบของขวัญวันเด็ก ประจำปี 2565 ให้แก่ชุมชนและโรงเรียนโดยรอบนิคมฯ รวมจำนวน 15 แห่ง โดยมีประธานชุมชน ผู้อำนวยการโรงเรียนและตัวแทนหน่วยงานเป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปจัดกิจกรรมวันเด็กในรูปแบบ New Normal ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019