9 กันยายน 2564 ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด และบริษัท เจม เอ็นไวรัลเมนทอล แมเนจเม้นท์ จำกัด ลงพื้นที่มอบแผ่นไม้พาเลท ให้กับชุมชนที่ได้รับความเดือนร้อนจากน้ำท่วมขังในบ้านเรือนเนื่องจากมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง พร้อมมอบน้ำยาฆ่าเชื้อโรคแจกจ่ายให้กับสมาชิกในชุมชนและชุด PPE สำหรับการลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือผู้กักตัว และผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง