วันที่ 29 กันยายน 2564 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณและธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563 และมอบใบประกาศเกียรติคุณโรงงานสนับสนุนข้อมูลการดำเนินงานพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประจำปี 2564 ให้กับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง โดยมีนางสาวฐานันดร์ พิทักษ์วงศ์ รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณฯ และจัดการสัมมนาโครงการส่งเสริมการกำกับดูแลโรงงานเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยมีนางสาวกังสดาล พงษ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน