มอบเครื่องเติมอากาศผิวน้ำโซล่าเซลล์

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
1 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวกังสดาล พงษ์สวัสดิ์ ผอ.สนล. มอบเครื่องเติมอากาศผิวน้ำโซล่าเซลล์ ร่วมกับบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) ภายใต้โครงการเฝ้าระวังและฟื้นฟูแหล่งน้ำคูคลองสาธารณะ บริเวณริมคลองบึงบัว ชุมชนบึงบัว เพื่อปรับสภาพน้ำในคลองให้ดียิ่งขึ้นต่อไป