รองผู้ว่าสายปฏิบัติการ 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ผู้จัดการหน่วยงานลาดกระบังบริษัทโกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบระบบป้องกันน้ำท่วมของนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง