วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 สำนักงานนิคมฯลาดกระบัง (สนล.) ร่วมกับพันธมิตร บ.GUSCO บ.GEM ผู้ประกอบการ ผู้เช่าใช้อาคารฯ ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ร่วมกิจกรรม “เราทำความดีด้วยหัวใจ” Big Cleaning Day ณ บริเวณพื้นที่เขตประกอบการเสรี 1 และพื้นที่โดยรอบอาคารสำนักงานนิคมฯ ตั้งแต่เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป