เพื่อสำรวจพื้นที่ปลูกต้นไม้ให้ชุมชนเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนโดยรอบ

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง (สนล.)

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 น. นางสาวกังสดาล พงษ์สวัสดิ์ ผอ.สนล. ร่วมกับประธานชุมชนทิวไผ่พัฒนา และชุมชนมิตรสัมพันธ์ หมู่ 9 ลงเรือสำรวจสภาพแวดล้อมคลองลำปลาทิว พื้นที่เชื่อมต่อระหว่างชุมชนทิวไผ่พัฒนา และชุมชนมิตรสัมพันธ์ หมู่ 9 เพื่อสำรวจพื้นที่ปลูกต้นไม้ให้ชุมชนเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนโดยรอบ รวมทั้งสอบถามความเป็นอยู่ของชุมชนสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน และร่วมหาแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนต่อไป