อบรมสัมมนา “การจัดการกากอุตสาหกรรมและการจัดการโลจิสติกส์กับโอกาสในการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน”

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง (สนล.) จัดการอบรมสัมมนา “การจัดการกากอุตสาหกรรมและการจัดการโลจิสติกส์กับโอกาสในการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน” โดยมี นางสาวเพียงใจ หาญวัฒนาวุฒิ ผู้อำนวยการกองบริหารเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานและบรรยายให้ความรู้ด้านเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศแก่ผู้ประกอบในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง