โครงการจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ วัดบึงบัว

วันที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ได้มอบหมายพนักงานสนล. บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (GUSCO) และบริษัท เจม เอ็นไวรอลเมนทอล เเมเนจเม้นท์ จำกัด (GEM) เข้าร่วมโครงการจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ วัดบึงบัว