โครงการนิคมอุตสาหกรรมร่วมใจปลูกต้นไม้ให้ชุมชน ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวกังสดาล พงษ์สวัสดิ์ ผอ.สนล. เป็นประธานกล่าวเปิด “โครงการนิคมอุตสาหกรรมร่วมใจปลูกต้นไม้ให้ชุมชน ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2” ณ บริเวณริมถนนคุ้มเกล้า ชุมชนลำพุทรา” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง สนล. สำนักงานเขตลาดกระบัง และ GUSCO โดยได้รับการสนับสนุนกล้าไม้จากผู้ประกอบการในนิคมฯ ลาดกระบัง เพื่อสร้างความร่วมมือในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามข้อกำหนดการเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (มิติกายภาพ) ในพื้นที่ชุมชนโดยรอบนิคมฯ โดยมีตัวแทนชุมชน ผู้ประกอบการ และหน่วยงานราชการท้องถิ่น เข้าร่วมงานประมาณ 200 คน