โครงการนิคมอุตสาหกรรมร่วมใจปลูกต้นไม้ให้ชุมชน ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง (สนล.)

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวกังสดาล พงษ์สวัสดิ์ ผอ.สนล. เป็นประธานกล่าวเปิด “โครงการนิคมอุตสาหกรรมร่วมใจปลูกต้นไม้ให้ชุมชน ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1″ ณ บริเวณริมคลองลำปลาทิว ชุมชนมิตรสัมพันธ์ หมู่ 9 ” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง สนล. GUSCO ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง และพันธมิตร เพื่อสร้างความร่วมมือในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามข้อกำหนดการเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (มิติกายภาพ) ในพื้นที่ชุมชนโดยรอบนิคมฯ โดยมีตัวแทนชุมชน ผู้ประกอบการ และหน่วยงานราชการท้องถิ่น เข้าร่วมงานประมาณ 100 คน

ทั้งนี้ สนล. มีกำหนดจัดโครงการฯ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2565

ดูรูปเพิ่มเติม คลิก

https://drive.google.com/drive/folders/1xe24ekENK0MSeJWi61IcjLmcEdXqbngk