29 มิ.ย.64 สนล. จัดกิจกรรม “โครงการนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังปลูกต้นไม้เพื่อชุมชน ประจำปี 2564 ร่วมกับ บ.GUSCO จก. บ.GEM จก. และบ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ณ ชุมชนบึงบัว และโรงเรียนวัดบึงบัว ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมแบบ New Normal เปิดกิจกรรมผ่านระบบ Zoom และมอบต้นไม้ เมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว ให้ชุมชนนำกลับไปปลูกกันเองแต่ละบ้าน