โครงการฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (เสมือนจริง)

วันที่ 8 ก.ค. 64 เวลา 13.30-15.30 น. สนล. จัดโครงการฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (เสมือนจริง) ประจำปี 2564 ร่วมกับ GUSCO และ บริษัท ปตท. จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ ในกรณีเกิดเหตุก๊าซธรรมชาติรั่วไหลไม่ติดไฟบริเวณด้านข้าง บจก. แอนเซลล์ (ปท) ซ.G1/3 โดยจำกัดผู้เข้าร่วมโครงการและถ่ายทอดสด (Live) ผ่านทาง Facebook สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เพื่อให้ผู้ประกอบการและชุมชนได้เข้าร่วมชมกิจกรรม โดยมีนางสาวฐานันดร์ พิทักษ์วงศ์ รผก.ปก.1 ร่วมสังเกตการณ์

โดยท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสด (Live) ย้อนหลังได้ที่