โครงการฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (Table top)

วันที่ 8 ก.ค. 64 เวลา 09.30-12.00 น. ผอ.สนล. เป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (Table top) ประจำปี 2564 ร่วมกับ GUSCO และ บริษัท ปตท. จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ ในกรณีเกิดเหตุก๊าซธรรมชาติรั่วไหลไม่ติดไฟบริเวณด้านข้างบจก. แอนเซลล์ (ปท) ซ.G1/3 และแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทั้ง 10 แผนของสนล.