โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร ประจำปี 2565

8 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวกังสดาล พงษ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เป็นประธานเปิดกิจกรรม “โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร ประจำปี 2565” ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรและผู้ประกอบการในนิคมฯ โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 4 ร่วมให้การบรรยายในครั้งนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งจำนวน 200 คน

ทั้งนี้ สนล.ได้รับการสนับสนุนการตรวจ ATK จาก บริษัท PPN Healthcare จำกัดและบริษัท พีจี คอนชัลท์ จำกัด ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน

สามารถรับชมผ่านไลฟ์สดผ่านทาง Facebook live ?