วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายธีรวุฒิ เจริญสุข ผู้ช่วยผู้ว่าการสายงานปฏิบัติการ 1 พร้อมด้วยผู้บริหาร กนอ. ลงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง รับฟังความคืบหน้าโครงการสาธิตนำร่องเพื่อการวิจัยการก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำฝนด้วยโครงสร้างพลาสติกเพื่อป้องกันน้ำท่วม ซึ่งเป็นโครงการต้นแบบสำหรับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่นิคมฯ โดยนางสาวกังสดาล พงษ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ให้การต้อนรับ มีผู้แทนจากองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) และผู้แทนจากบริษัท ชิชิบุ เคมิคอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้พัฒนานวัตกรรม เป็นผู้รายงานความคืบหน้าของโครงการและการพัฒนานวัตกรรมดังกล่าว สำหรับโครงการสาธิตนี้ได้เริ่มดำเนินการในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังตั้งแต่ปี 2562 โดยปัจจุบันได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว