โครงการ กนอ. มอบโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง (สนล.)
จัดกิจกรรม “โครงการ กนอ. มอบโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 วันที่ 29-30 มิถุนายน 2565 โดย สนล. ร่วมกับสภากาชาดไทย รับบริจาคโลหิตสำรองให้เพียงพอต่อความต้องการของโรงพยาบาลและผู้ป่วยทั่วประเทศ ซึ่งประสบกับภาวะขาดแคลนโลหิต

ในการนี้ มีผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมบริจาคโลหิต รวม 179 คน คิดเป็นโลหิตรวมจำนวน 78,050 ซีซี