โครงการ กนอ. มอบโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ประจำปี 2565 วันที่ 30 – 31 มีนาคม 2565

นางสาวกังสดาล พงษ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เป็นประธานการจัดกิจกรรม “โครงการ กนอ. มอบโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ประจำปี 2565” วันที่ 30 – 31 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ อาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ซึ่ง ร่วมกับสภากาชาดไทยรับบริจาคโลหิตสำรองให้กับโรงพยาบาลซึ่งประสบกับภาวะขาดแคลนโลหิต เนื่องจากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ในการนี้ มีผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมบริจาคโลหิต รวม 115 คน คิดเป็นโลหิตจำนวน 50,350 CC