โครงการ สนล.เปิดบ้าน นายณัฐวัฒก์ ฤทธิ์เรืองนาม เป็นประธานเปิดกิจกรรมในวันเสาร์ที่ 27 พ.ย. 64 ร่วมกับ GUSCO ให้กับผู้แทนชุมชนปักษาวิลล์ ชุมชนบึงบัว ชุมชนพัฒนาทิพพาวาส ชุมชนมิตรสัมพันธ์ และชุมชนทิวไผ่พัฒนา เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม & ขบวนการบำบัดเสียก่อนที่ปล่อยออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะ (คลองบึงบัว) เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมชั้น 5 สนล. และเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง เฟส 3